Meer dan 10 jaar ervaring
Hoog opgeleide, ervaren trainers
9,5 beoordeling op Springest

Aan de slag met sterke teams

Een praktische oefening die je zelf ook eens kunt proberen!

Wie wil dat nu niet? Werken in een sterk team of manager zijn van een sterk team? Onze website geeft een beeld van onze visie op elementen die belangrijk zijn om te werken aan een sterk team. Maar hoe ga je praktisch zelf aan de slag met je team? In dit artikel schrijf ik daarover. Een eerste oefening die ik vaak toepas in trainingen, maar die je ook zelf als team eens kunt uitproberen.

Balans in je team

Bij Loof zeggen we dat sterke teams een balans hebben tussen enerzijds waarde toevoegen voor de organisatie en anderzijds zorg voor het team. We gebruiken onze methodiek om de dialoog op gang te brengen. Ik zal jullie meenemen in hoe je dat zelf op praktische wijze kan aanpakken.

Waar ga je staan?

Wanneer je met elkaar in één ruimte bent, schets je voor de teamleden het volgende verhaal: De ene kant van de zaal staat voor de volle focus op waarde toevoegen en geen zorg meer voor het team. De andere kant van de zaal staat voor een volledige focus op zorg voor elkaar en geen aandacht aan het toevoegen van waarde voor de organisatie. Je geeft de teamleden de volgende opdracht mee: ga staan op de lijn tussen de twee uitersten op de positie zoals jij de balans of disbalans ervaart in dit team. Er is uiteraard geen goed of fout in. Vraag nu aan enkele teamleden wat maakt dat ze op deze plek staan. Na het verhaal van een teamlid kan je vragen wie dat of iets soortgelijks herkent. Zo open je de dialoog met elkaar.

Ga het dialoog aan

Op het moment dat er balans is kan je vervolgens in subgroepen bespreken hoe je de balans kan versterken of wat maakt dat die balans er is en we met elkaar moeten vasthouden. Ervaren teamleden een disbalans, laat ze dan momenten opschrijven wanneer ze dit ervaren. Bespreek deze in subgroepen en kom met suggesties om een betere balans te creëren.

Dit artikel is geschreven door

Remco Bakker

Trainer

Wil je de balans in je team versterken?

Download de gratis brochure